خودتراش 3لبه مردانه بلیستر (3عددی) سوپر هومکس
12 بسته سه عددی در هر باکس

 6باکس در هر کارتن
12*6=72
بسته در هر کارتن
   
سه لبه مردانه بلیستر