دستمال جیبی کیفی
(100 برگ دولا)
تعداد در کارتن :
288 عدد
تاریخ انقضا،:
سه سال از تولید
   
کیفی